Svensk Notes 9

June 7 2013 Kommentarer [2]
Som flera har påpekat så har förvirringen varit hyggligt stor kring när Svensk version av ND 9 finns tillgänglig. Tyvärr så postade jag vid ett tidigare tillfälle att Svensk version fanns för nedladdning, med det var ett tryckfel i annonseringen.

Image:Svensk Notes 9

Nu kan jag dock med säkerhet säga att Svensk ND 9 Social Edition finns för nedladdning. Den blev tillgänglig tidigare i veckan, den 4:e juni, via passport. Så ni som har väntat......börja ladda ned!

Trevlig helg!